HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG:

 

Bước 1 - Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ sau:

- 01 Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp.

- 01 Bản sao giấy đăng ký mã số thuế.

- 01 Bản sao CMND hoặc hộ chiếu người đại diện pháp lý.

(Ba loại giấy tờ trên là bản sao công chứng hoặc là bản sao có đóng sao y bản chính của doanh nghiệp).

 

Bước 2 - Doanh nghiệp điền thông tin vào bản đăng ký chữ ký số sử dụng khai Hải quan điện tử:

- Download mẫu đăng ký và báo giá sử dụng chữ ký số tại đây: Đang ky chu ky so ECUS v5.doc

 

Bước 3 - Doanh nghiệp điền vào Hợp đồng (x 3 bộ):

-  Download mẫu hợp đồng tại đây: Hop dong CA Thai Son.doc

-  Điền đầy đủ thông tin của DN, có ký và đóng dấu ( x3 bản) (Hợp đồng được gửi kèm bản đăng ký này)

Bước 4 - Doanh nghiệp gửi hồ sơ về cho công ty Thái Sơn để hoàn thành thủ tục cấp chữ ký số bao gồm :

- Các giấy tờ chuẩn bị ở  Bước 1.

- Bản đăng ký sử dụng chữ ký số có đóng dấu và chữ ký của doanh nghiệp ở Bước 2.

- Hợp đồng sử dụng chữ ký số ở Bước 3.

Khi nhận được đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp, công ty Thái Sơn sẽ gửi USB Token, Chứng nhận chữ ký số đến tận nơi cho doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để khai Hải quan điện tử được ngay.