DOWNLOAD PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ECUS5VNACCS 2018

Phần mềm ECUS5VNACCS 2018 bổ sung những tính năng nổi bật như sau:

  • Tích hợp hệ thống trình ký ECUSSignPro: hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện trình ký trên hệ thống DC (Data Center) chuyên nghiệp có đường truyền đảm bảo tốc độ cao, nhanh chóng thuận tiện.
  • Tích hợp hệ thống dịch vụ lưu trữ dữ liệu ECUSDRIVE. Hỗ trợ doanh nghiệp thực lưu trữ dữ liệu trực tuyến trên DC (Data Center) được đảm bảo an, bảo mật dữ liệu, tránh mất, hỏng dữ liệu.
  • Tích hợp khai báo dịch vụ công trực tuyến: Giúp doanh nghiệp tiện lợi quản lý khai báo các thủ tục hồ sơ. Với đầy đủ các thủ tục nghiệp vụ như hủy tờ khai, khai báo bổ sung hồ sơ hải quan…
     Tài liệu

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

   - Kích vào đây để download hướng dẫn sử dụng:  HuongDanSuDung.pdf

2. Giới thiệu giải pháp Trình Ký ECUSSignPro

  - Kích vào đây để download giới thiệu trình ký ECUSSignPro: GioiThieuECUSSignPro.pdf

  - Kích vào đây để download hướng dẫn sử dụng trình ký ECUSSignPro: HuongDanSuDung.doc

  - Kích vào đây để download công cụ Trình ký:  ECUSSignPro.exe

3. Giới thiệu Dịch vụ lưu trữ dữ liệu ECUSDRIVE

-  Kích vào đây để download tài liệu giới thiệu ECUSDRIVE: GioiThieuECUSDRIVE.pdf

-  Kích vào đây để download tài liệu hướng dẫn sử dụng: HuongDanSuDung.doc