Thực hiện triển khai hoạt động của Cục Hải quan Hà Nam Ninh từ ngày 01/09/2016  
 
Tin đưa ngày: 30/08/2016 15:11:56
Thực hiện theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 04/04/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan và Văn bản chỉ đạo của Bộ Tài Chính về việc triển khai hoạt động của Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Ngày 26/07/2016 Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan – Tổng cục Hải quan đã có công văn số 696/CNTT-CNTT chỉ đạo việc triển khai hoạt động của Cục Hải quan Hà Nam Ninh.
 

Theo nội dung công văn, Cục Hải quan Hà Nam Ninh sẽ chính thức hoạt động vào ngày 01/09/2016.

Cục CNTT và Thống kê Hải quan thực hiện cấp mới mã cục, mã chi cục hải quan, mã đội nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan Hà Nam Ninh như sau:

STT

Tên cục/chi cục Hải quan

Mã HQ

Tên viết tắt

Mã đội nghiệp vụ

1

Cục Hải quan Hà Nam Ninh

28ZZ

HQHNN

 

 2

CC HQ Khu CN tỉnh Hà Nam

28NJ

CCHQHANAM

00

3

Đội nghiệp vụ - cc HQ Ninh Bình
CC HQ Khu CN tỉnh Hà Nam

28PC

CCHQNBINH

00

4

Đội nghiệp vụ hải quan cảng Ninh Phúc - CC HQ Ninh Bình

28PC

CCHQNBINH

02

5

CC HQ Nam Định

28PE

CCHQNBINH

00

 
Cục CNTT và Thống kê Hải quan sẽ khóa các mã hải quan cũ của 3 Chi cục Hải quan (CC HQ khu CN tỉnh Hà Nam – 27NJ; CC HQ Ninh Bình – 27PC; CC HQ Nam Định – 27PE), khóa quyền truy cập các hệ thống CNTT của tất cả các tài khoản người sử dụng cũ thuộc 03 chi cục hải quan nói trên kể từ thời điểm 12g ngày 31/08/2016.

Chi tiết nội dung công văn 696/CNTT-CNTT

Từ ngày 01/09/2016 Công ty Thái sơn triển khai hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ mã Hải quan cũ thuộc 03 chi cục của Cục Hải quan Hà Nam Ninh  sang mã Hải quan mới để phục vụ việc thanh khoản, quyết toán số liệu theo các loại hình Gia công, Sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

Chi tiết liên hệ trung tâm hỗ trợ khách hàng để được phục vụ 24/7:
- Miền Bắc: 1900 4767
- Miền Nam, Miền Trung: 1900 4768


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC