Thông báo dừng nâng cấp, hỗ trợ phiên bản ECUS5VNACCS 2015.  
 
Tin đưa ngày: 14/05/2019 10:48:58
Từ ngày 01/07/2019 Công ty Thái Sơn chính thức dừng duy trì và hỗ trợ phiên bản ECUS5VNACCS 2015 và thay thế bằng phiên bản ECUS5VNCCS 2018.
 

 Các doanh nghiệp đang sử dụng phiên bản 2015 cần lưu ý: 

  • Đối với các doanh nghiệp đã ký hợp đồng bản quyền phần mềm còn thời hạn ít nhất 02 tháng, doanh nghiệp tiến hành nâng cấp lên phiên bản 2018 bằng cách nhấn vào nút thực hiên nâng cấp hoặc vào menu Trợ giúp / Cập nhật phiên bản ECUS5VNACCS 2018.

  • Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng phiên bản dùng thử hoặc có hợp đồng bản quyền còn hạn dưới 02 tháng, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh công ty Thái Sơn để được hướng dẫn đăng ký.

Để biết thêm chi tiết về tính năng nổi bật và chính sách nâng cấp lên phiên bản ECUS5VNACCS 2018, vui lòng xem chi tiết


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC