Thông báo dừng nâng cấp, hỗ trợ phiên bản ECUS5VNACCS 2015.  
  14/05/2019 10:48:58 Từ ngày 01/07/2019 Công ty Thái Sơn chính thức dừng duy trì và hỗ trợ phiên bản ECUS5VNACCS 2015 và thay thế bằng phiên bản ECUS5VNCCS 2018.
  Xem chi tiết
  Thông báo khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp của Cục Hải quan Hải Phòng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp.  
  15/10/2018 09:19:47 Trong thời gian qua, nhằm nâng cao quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai thực hiện ký cam kết Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp (Bản thỏa thuận).
  Xem chi tiết
  Thông báo Cục Hải quan Hải Phòng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp.  
  25/09/2018 10:52:39 Nhằm nâng cao quan hệ đối tác Hải quan -Doanh nghiệp, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.Trong đó, có các cam kết từ phía cơ quan Hải quan cũng như mong muốn sự chia sẻ, đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp.
  Xem chi tiết
  Công văn hỏa tốc số 5459/TCHQ-GSQL V/V Gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.  
  19/09/2018 13:02:46 Vì hệ thống Tổng cục đang gặp sự cố trong trường hợp chờ hệ thống nâng cấp đáp ứng được yêu cầu thông tư 39/2018/TT-BTC, Tổng cục hải quan hướng dẫn xử lý như sau:
  Xem chi tiết
  v/v Nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát  
  15/09/2018 10:01:20 Theo Công văn số 1318/CNTT-PTUD ngày 12/09/2018 của Cục CNTT & Thống kê Hải quan gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo tới cộng đồng doanh nghiệp V/v nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan có nội dung:
  Xem chi tiết
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »