Mở rộng thủ tục Hải quan điện tử tại Đồng Nai  
  05/04/2010 16:46:38 Ngày 08/7/2009, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội thảo “Thủ tục Hải quan điện tử trong môi trường doanh nghiệp” tại Đồng Nai.
  Xem chi tiết
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »