Hướng dẫn một số nghiệp vụ thay đổi theo thông tư 38/2015/TT-BTC  
  01/04/2015 10:45:26 Bắt đầu từ ngày 01/04/2015 thông tư 38/2015/TT-BTC chính thức có hiệu lực, quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu. , trong đó có một số thay đổi với loại hình Sản xuất xuất khẩu, Gia công và Chế xuất
  Xem chi tiết
  Thông báo về việc cập nhập biểu thuế 2015 trong phần mềm ECUS5-VNACCS  
  06/01/2015 11:05:17 Theo thông tư 173/2014/TT-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015. Từ ngày 01/01/2015 một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu sẽ được sửa đổi và áp dụng chính thức.
  Xem chi tiết
  Nội dung thông tư 173/2014/TT-BTC  
  06/01/2015 10:16:23 Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC để thực hiện cam kết WTO năm 2015
  Xem chi tiết
  Thông báo về việc hủy bỏ mã đơn vị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất - 02B4  
  25/12/2014 15:59:53 Theo công văn số 4006/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc hủy bỏ mã chi cục Hải quan và các mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến, mã kho, mã cảng liên quan, để có sự thống nhất và tránh nhầm lẫn cho doanh nghiệp khi khai báo Hải quan ( không phân biệt hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu). Cục CNTT & TK Hải quan đã có thông báo về việc này.
  Xem chi tiết
  Thông báo chuyển trụ sở địa điểm Chi Cục Hải quan đầu tư gia công (Mã 03PA)- Cục Hải quan Hải phòng.  
  10/10/2014 13:53:40 Bắt đầu từ ngày 13/10/2014, Chi cục Hải quan đầu tư gia công- Cục hải quan Hải phòng sẽ chuyển đến trụ sở mới tại: 22, Điện Biên Phủ, Q. Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Vậy trân trọng thông báo để các doanh nghiệp đến làm thủ tục tại địa điểm mới của Chi Cục được thuận tiện, nhanh chóng và kịp thời.
  Xem chi tiết
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »