Triển khai hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.  
  12/06/2014 09:15:33 Sáng ngày 9-6, Cục Hải quan TP.HCM đã chính thức triển khai Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS tại 3 chi cục hải quan cảng biển, gồm: Cảng Sài Gòn khu vực 1, cảng Sài Gòn khu vực 3 và Chi cục Hải quan Tân cảng.
  Xem chi tiết
  Hệ thống VNACCS/VCIS đã chính thức triển khai  
  03/04/2014 12:04:50 Ngày 1/4/2014, ngành Hải quan chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Hai địa điểm đầu tiên triển khai trong ngày 11/4/2014 là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I (Cục Hải quan Hải Phòng) và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội).
  Xem chi tiết
  Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng tham gia khai VNACCS  
  22/03/2014 09:58:30 Từ ngày 01/04/2014 Hải quan chính thức vận hành hệ thống khai Hải quan điện tử VNACCS, cơ quan Hải quan sẽ triển khai theo lộ trình các cục Hải quan, các doanh nghiệp sẽ triển khai theo lộ trình thông báo của các chi cục Hải quan nơi làm thủ tục.
  Xem chi tiết
  HƯỚNG DẪN CHUYỂN và KHAI TỜ KHAI ECUS4 sang ECUS5-VNACCS  
  19/02/2014 11:10:37 Hiện nay một số chi cục Hải quan địa phương có yêu cầu doanh nghiệp cần khai báo tờ khai VNACCS kèm theo song song tờ khai điện tử ECUSV4 ( tức là sử dụng chính dữ liệu tờ khai ECUSV4 để khai báo cho tờ khai VNACCS ) .
  Xem chi tiết
  Công ty Thái Sơn phát hành phần mềm ECUS5-VNACCS Phục vụ giai đoạn chạy thử nghiệm (running test) với hệ thống VNACCS/VCIS  
  15/11/2013 09:31:29 Công ty Thái Sơn chính thức phát hành phần mềm ECUS5-VNACCS phục vụ giai đoạn chạy thử (running test) bắt đầu từ ngày 15/11/2013 với hệ thống VNACCS/VCIS của cơ quan Hải quan.
  Xem chi tiết
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »