Thư của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký và sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử  
  24/10/2013 08:00:36 Triển khai quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử. Vừa qua Tổng cục Hải quan đã gửi thư cho cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký và sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử. Sau đây là nội dung bức thư này.
  Xem chi tiết
  Thông báo quan trọng về triển khai chữ ký số khai hải quan điện tử  
  14/10/2013 10:43:47 Triển khai quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử.Theo đó từ ngày 01/11/2013, nếu người khai hải quan điện tử không ký bằng chữ ký số sẽ không thực hiện khai điện tử được.
  Xem chi tiết
  Nâng cấp phần mềm khai Hải quan điện tử ECUS4 lên ECUS5-VNACCS  
  25/09/2013 15:17:45 Trong các đợt tập huấn của Tổng cục Hải quan cho cán bộ Hải quan toàn quốc về hệ thống VNACCS/VCIS diễn ra tại Hà Nội, Nha Trang và Bình Dương. Công ty Thái Sơn đã chính thực giới thiệu và tập huấn phần mềm ECUS5 theo chuẩn mực nghiệp vụ của hệ thống VNACCS cho các đơn vị Hải quan tham gia
  Xem chi tiết
  Kế hoạch triển khai phần mềm ECUS phiên bản 5 khai báo theo mô hình VNACCS/VCIS  
  07/06/2013 12:23:54 Từ ngày 05/06/2013 đến ngày 07/06/2013 Tổng Cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin về VNACCS/VCIS nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được nội dung kỹ thuật để xây dựng phần mềm kết nối với hệ thống VNACCS.
  Xem chi tiết
  Phát hành phần mềm khai hải quan điện tử ECUS phiên bản 4.0  
  07/01/2013 17:53:48 Kể từ ngày 01/01/2013 Thông tư 196/2012/TT-BTC và Nghị định 87/2012/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực, công ty Thái Sơn đã chính thức phát hành phần mềm khai Hải quan điện tử ECUS phiên bản 4.0 để thực hiện nâng cấp, cài đặt cho các doanh nghiệp tham gia vào khai Hải quan điện tử theo quy trình mới.
  Xem chi tiết
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »