Hướng dẫn nâng cấp phần mềm ECUS-K2.0 triển khai từ 2005 tại chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng-TP.HCM và chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng lên thông quan điện tử mới.  
  10/12/2010 14:30:25 Công ty Thái Sơn đã chính thức phát hành bản nâng cấp phần mềm cho các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm thông quan điện tử ECUS-K 2.0 (đã triển khai từ năm 2005 cho đến nay) tại chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng thuộc Cục Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Đình Vũ thuộc Cục Hải quan Hải phòng.Doanh nghiệp có thể tải về để tự nâng cấp lên phần mềm thông quan điện tử mới.
  Xem chi tiết
  Chi cục hải quan cửa khẩu Tân Cảng phát triển, mở rông thủ tục Hải quan điện tử  
  10/12/2010 13:46:14 Thực hiện kế hoạch mở rộng thủ tục hải quan điện tử theo công văn số 3312/HQHCM-GSQL ngày 18/11/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng đang triển khai đẩy mạnh thủ tục Hải quan điện tử tại chi cục.
  Xem chi tiết
  Công ty Thái Sơn tham gia hỗ trợ lớp tập huấn thủ tục hải quan điện tử cho các doanh nghiệp tại Cục Hải Quan TP.HCM  
  21/10/2010 14:06:24 Thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 01/11/2010 Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thủ tục Hải quan điện tử tại tất cả các Chi cục thuộc Cục. Trong các ngày 12/10/2010 đến 15/10/2010 Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các lớp tập huấn nhằm phổ biến các văn bản cần thiết và đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ về thủ tục hải quan điện tử cho các doanh nghiệp. Công ty Phát triển công nghệ Thái Sơn với vai trò là đơn vị cung cấp phần mềm khai Hải quan điện tử cho các doanh nghiệp đã được mời tham dự để hỗ trợ cho các lớp tập huấn trên.
  Xem chi tiết
  Cập nhật phiên bản thanh lý mới cho phần mềm ECUS-X  
  27/07/2010 11:31:14 Ngày 05/05/2010, công ty Thái Sơn đã chính thức cho cập nhật phiên bản thanh lý mới version 2 cho phần mềm ECUS-X (Loại hình sản xuất- xuất khẩu). Phiên bản thanh lý version 2 của chương trình ECUS-X sẽ giúp doanh nghiệp một cách toàn diện trong công việc theo dõi nguyên phụ liệu (NPL) tồn và lập hồ sơ thanh lý với Hải quan.
  Xem chi tiết
  Hội nghị tập huấn triển khai thủ tục Hải quan điện tử tại Đà Nẵng  
  28/04/2010 00:21:40 Ngày 27/4/2010. Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thủ tục Hải quan điện tử cho 17 doanh nghiệp trên địa bàn. Công ty Thái Sơn được mời đến trình bày tham luận về các chính sách hỗ trợ khai báo dữ liệu hải quan điện tử và hiệu quả sử dụng phần mềm trong công tác quản lý tại doanh nghiệp.
  Xem chi tiết
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »