Giới thiệu phần mềm quản lý học sinh E-School 3.5

 

 

 

 Qua một quá trình nghiên cứu, khảo sát chi tiết nghiệp vụ quản lý học sinh chúng tôi đã đưa ra phần mềm quản lý học sinh E-School 3.5. Phần mềm áp dụng áp dụng cách tính điểm mới nhất của Bộ GD & ĐT mới ban hành năm 2005. Phần mềm cho phép quản lý toàn bộ quá trình học tập của học sinh từ khi nhập trường đến khi ra trường, với các tính năng chính sau:

1. Quản lý sơ yếu lý lịch của học sinh

 

2. Quản lý điểm của học sinh: Thang điểm 10, điểm xếp loại, điểm môn tự chọn...

 

3.Tính điểm cho toàn bộ học sinh trong trường

4.Tự động đánh giá xếp loại học sinh: học lực, xếp loại và xét duyệt học sinh lên lớp,lưu ban, thi tôt nghiệp…

5.Tổ chức các kỳ thi cho học sinh: Thi giữa kỳ, thi hết học kỳ, thi lên lớp…

6. In các báo cáo: sổ điểm, phiếu điểm, sổ đăng bộ, các báo cáo thông kê…

7. Tự động in giấy khen, thẻ học sinh cho học sinh

8. Các tính năng mở rộng cho phép tự định nghĩa lớp học, môn học, học lực, xếp loại học sinh, các tiêu chí cho học sinh lên lớp. Tự định nghĩa cách lấy dữ liệu học sinh theo nhiều tiêu chí

9. Cho phép nhập danh sách học sinh từ file EXCEL, xuất dữ liệu ra EXCEL

 

 Quản lý thông tin học sinh

Quản lý điểm cho từng học sinh:

Đánh giá học lực cho mỗi học sinh: