GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU VĂN BẢN

 

      

   Hệ thống website “Quản lý và tra cứu văn bản” cho phép đơn vị quản lý quản lý một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất, đồng thời giúp cho việc tìm kiếm tài liệu, thông tin cần tìm một cách nhanh nhất thông qua các hạng mục: Lưu trữ tài liệu, Phân theo chủ đề, loại tài liệu, lĩnh vự tài liệu, Quản lý dữ liệu toàn văn của tài liệu: WORD, EXCEL, PDF,.

       Với Website quản lý này, các bạn có thể tìm kiếm dữ liệu trong các files Words, Exel, PDF… Bạn cũng có thể tìm kiếm bất kì theo tiêu chí nào mà bạn đưa ra bằng mục Siêu tìm kiếm.

       Website “Quản lý và tra cứu văn bản” phân loại theo các tiêu chí tìm kiếm với các cấp độ tiềm kiếm khác nhau giúp bạn đọc dễ dàng tìm kiếm các tài liệu cần tìm. Ngoài ra website còn cho phép quản trị cập nhật thông tin dễ dàng, thống kê báo cáo về danh sách tài liệu, danh mục tài liệu nhanh nhất .

1.    Mô hình ứng dụng
-         Chương trình được xây dựng theo mô hình Client/Server (máy chủ-máy trạm)

-         Máy chủ : Quản lý và lưu trữ dữ liệu  (Database server), Webserver

-         Máy trạm: Chương trình với các chức năng cập nhật và khai thác thông tin theo quy trình nghiệp vụ

Sơ đồ kiến trúc hệ thống:

 2.   Mô hình triển khai
-         Chương trình được ứng dụng trên mạng LAN (Mạng nội bộ), INTERNET, bao gồm một máy chủ quản trị cơ sở dữ liệu, Máy chủ chứa webserver và các máy trạm cập nhật và khai thác số liệu thông qua web browse.

Sơ đồ triển khai