1 Bộ Y Tế.

 
2  Ban tiếp thị hành khách - Tổng công ty Hàng không Việt Nam.  
3 Công ty cho thuê tài chính I - Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.

 
4 Trường Đại Học Ngoại Thương.

 
 5 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB

 
6 WHO- Tổ chức Y Tế thế giới.

 
7 Công ty HI-LEX khu công nghiệp NOMURA - Hải Phòng.    
 8 Văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc .  
 9 Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở II