DOWNLOAD PHẦN MỀM HÓA ĐƠN TỰ IN
 
Giới thiệu phần mềm hoá đơn tự in E-INVOICE
  • Phần mềm hoá đơn tự in E-INVOICE được công ty phát triển công nghệ Thái Sơn phát triển tuân thủ các quy định của thông tư 13/2011/TT-BTC và thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Phần mềm hoá đơn tự in E-INVOICE đã được Tổng cục Thuế thẩm định. Được giới thiệu trên website của tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn)
  • Phần mềm hoá đơn tự in E-INVOICE giúp doanh nghiệp thực hiện in hoá đơn ngay tại máy tính của doanh nghiệp mà không cần phải đặt in hoá đơn từ các nhà in hoặc đợi mua hoá đơn từ cơ quan Thuế.
  • Phần mềm hoá đơn tự in E-INVOICE hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế hoá đơn theo mẫu hoá đơn yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Phần mềm hoá đơn tự in E-INVOICE giúp cho doanh nghiệp quản lý các hoá đơn và in ấn các hoá đơn giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, chính xác, giảm chí phí. Ngoài ra phần mềm còn cho phép chúng ta xuất và in báo cáo, thống kê được thiết lập tự động theo yêu cầu của cơ quan Thuế.
  • Sử dụng phần mềm hóa đơn tự in E-INVOICE luôn được cam kết hỗ trợ chuyên nghiệp trên toàn quốc.
  • Cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp trong 6 tháng (từ 1/4/2011 đến 30/9/2011) theo như cam kết của công ty Thái Sơn với Tổng Cục Thuế.
Download tài liệu giới thiệu E-INVOICE.
Kích vào đây để download: GioiThieuEInvoice.zip
 Download Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng E-INVOICE.
Kích vào đây để download: HuongDanSuDung.zip
 Download bộ cài đặt phần mềm hoá đơn tự in E-INVOICE.
Kích vào đây để download: EINVOICESetup.exe
 Download bản cập nhật mới nhất của phần mềm E-INVOICE.

- Bạn vào chương trình E-INVOICE, chọn Menu Trợ giúp - > Cập nhật phiên bản mới 

- Hoặc kích vào đây để download: EinvoiceUpdate.exe ,sau đó chạy file này để cập nhật chương trình

- Một số mẫu thiết kế hoá đơn tự in cho doanh nghiệp Xem mẫu ở đây.

- Thiết kế mẫu hoá đơn miễn phí cho doanh nghiệp từ ngày 1/4/2011 - 30/9/2011.

 

 
 Video hướng dẫn sử dụng (Bao gồm: Lập quyết định, Khởi tạo hoá đơn, Phát hành hoá đơn, Lập in hoá đơn)
 
 Video hướng dẫn sử dụng (Quản lý sử dụng hoá đơn, In hoá đơn trên mẫu hoá đơn đặt in)
 Video hướng dẫn cài đặt