Bộ cài ứng dụng HTKK 3.0: http://www.mediafire.com/?k96mvfcpxk7m0u4

Bộ cài ứng dụng HTKK_v2.5.5_Update: http://www.mediafire.com/?5kmljjaezs5zno8

Tài liệu HD cài đặt và HD sử dụng:  http://www.mediafire.com/?q0xw0ewpq5z415d