STTSố văn bảnNgày văn bảnNội dung văn bản
14033/TCHQ-GSQL 21/07/2010V/v Thủ tục nhập khẩu đối với thực phẩm tươi sống phải có giấy phép NK tự động vận chuyển bằng đường hàng không
24020/TCHQ-GSQL20/07/2010V/v Vướng mắc C/O mẫu AJ
3CV 9269/BTC-TCHQ 16/07/2010V/v Bổ sung nội dung khai Hải quan và Ban hành phiếu giám sát đối với hàng xuất khẩu bằng đường biển
4CV 3955/TCHQ-TXNK 16/07/2010V/v nộp tờ khai bản sao trong hồ sơ thanh khoản
5CV 3859/TCHQ-GSQL 13/07/2010V/v Giải quyết khiếu nại việc nộp bổ sung C/O quá thời hạn
6CV 3840/TCHQ-TXNK13/07/2010V/v Hoàn thuế nhập khẩu
7TT 100/2010/TT-BTC 09/07/2010V/v Quy định thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, đường hàng không quốc tế
8TT 99/2010/TT-BTC 09/07/2010V/v Quy định thủ tục Hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính
9QĐ 1871/QD-BNN-CB 05/07/2010V/v Ban hành Quy định tạm thời thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu
10QĐ 1519/QĐ-BTC02/07/2010V/v Đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
11CV 3536/TCHQ-TXNK01/07/2010V/v Thuế suất thuế NK mặt hàng Xút natri hydroxit
12CV 3522/TCHQ-GSQL01/07/2010V/v Khai báo nhập khẩu hoá chất
13CV 3520/TCHQ-GSQL01/07/2010V/v Tiêu thụ nội địa nguyên liệu vật tư do bên thuê gia công từ bỏ
14CV 3519/TCHQ-GSQL01/07/2010V/v Thanh lý hàng tồn đọng trong kho ngoại quan
15CV 2310/TCT-CS30/06/2010V/v Xác định chứng từ hợp lý đối với tem thu lệ phí Hải quan
16TT 94/2010/TT-BTC 30/06/2010V/v Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu
17CV 3496/TCHQ-TXNK29/06/2010V/v Ánh xạ tài khoản thu NSNN giữa hệ thống TCS và Tabmis
18TT 93/2010/TT-BTC 28/06/2010V/v Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
19QĐ 1794/QĐ-BNN-QLCL24/06/2010V/v Gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hoá có nguồn gốc động vật nhập khẩu
20CV 3394/TCHQ-TXNK24/06/2010V/v Vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy
12
(Nguồn: www.customs.gov.vn ,www.dncustoms.gov.vn)