Previous
Next
  Thông báo phần mềm ECUS5_KNQ đã đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu với cơ quan Hải quan.  
  Thông báo phần mềm ECUS5_KNQ đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế.
Tin đưa ngày: 20/11/2018 08:37:13
  Xem chi tiết  
  Thông báo khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp của Cục Hải quan Hải Phòng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp.  
  Trong thời gian qua, nhằm nâng cao quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai thực hiện ký cam kết Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp (Bản thỏa thuận).
Tin đưa ngày: 15/10/2018 09:19:47
  Xem chi tiết  
  Thông báo Cục Hải quan Hải Phòng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp.  
  Nhằm nâng cao quan hệ đối tác Hải quan -Doanh nghiệp, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.Trong đó, có các cam kết từ phía cơ quan Hải quan cũng như mong muốn sự chia sẻ, đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp.
Tin đưa ngày: 25/09/2018 10:52:39
  Xem chi tiết  
  Công văn hỏa tốc số 5459/TCHQ-GSQL V/V Gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.  
  Vì hệ thống Tổng cục đang gặp sự cố trong trường hợp chờ hệ thống nâng cấp đáp ứng được yêu cầu thông tư 39/2018/TT-BTC, Tổng cục hải quan hướng dẫn xử lý như sau:
Tin đưa ngày: 19/09/2018 13:02:46
  Xem chi tiết  
  Thông báo phần mềm ECUS5_CANG đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan  
  Thông báo phần mềm ECUS5_CANG đáp ứng chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi đối với Quản lý hàng hóa tại cảng biển.
Tin đưa ngày: 05/09/2018 10:50:09
  Xem chi tiết  
  Công ty Thái Sơn vinh dự nhận kỷ niệm chương của Cục Hải quan Đồng Nai vì những đóng góp trong sự nghiệp phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp  
  Ngày 16 – 1, Cục Hải quan Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã đến dự.
Tin đưa ngày: 23/01/2017 15:49:05
  Xem chi tiết  
  Thực hiện triển khai hoạt động của Cục Hải quan Hà Nam Ninh từ ngày 01/09/2016  
  Thực hiện theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 04/04/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan và Văn bản chỉ đạo của Bộ Tài Chính về việc triển khai hoạt động của Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Ngày 26/07/2016 Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan – Tổng cục Hải quan đã có công văn số 696/CNTT-CNTT chỉ đạo việc triển khai hoạt động của Cục Hải quan Hà Nam Ninh.
Tin đưa ngày: 30/08/2016 15:11:56
  Xem chi tiết  
  Thái Sơn tham dự hội thảo “Giải pháp Hóa đơn điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp”  
  Từ ngày 28/6 – 1/7/2016, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Giải pháp Hóa đơn điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp”, Công ty Thái Sơn vinh dự tham gia hội thảo để giới thiệu giải pháp hóa đơn điện tử E-INVOICE.
Tin đưa ngày: 07/07/2016 14:03:49
  Xem chi tiết  
Images
Images
Images
Images